Jeziorko Rote Seeli znajduje si na wysoko[ci 2575 m n.p.m. na zachód pod Rossbodenjoch (Muttler-Nordgrat), ukryte pod rozlegBymi zboczami. Jest tak maBe, |e nawet na mapie w skali 1:25 000 trudno je odnalez. A jednak wBa[nie to jeziorko jest fenomenem: w oczy rzuca si jego czerwone zabarwienie. To zjawisko powstaje za spraw wyjtkowego rodzaju alg, który rzadko wystpuje na obszarze alpejskim.

Okolice jeziorka s idealnym miejscem na odpoczynek. Std mo|na te| wdrowa dalej na Muttler, gBówny górski szczyt w okolicy Samanun. Dziki ksztaBtowi, przypominajcemu piramid i znacznej wysoko[ci (3294 m n.p.m.) zachwyca on nie tylko do[wiadczonych alpinistów. Przy dobrej kondycji wej[cie na szczyt sprawia wiele satysfakcji, o ile kto[ uwielbia toury bez wspinaczki. Fenomenalny widok ze szczytu sprawia, |e wysiBek zwizany z jego zdobyciem szybko zostaje zapomniany.

Idealn tras dla osób, które preferuj Batwe wdrówki górskie, a przy okazji chc zachwyca si Rote Seeli i innymi jeziorami górskimi, jest szlak okr|ny «Obok jezior». Ta trasa nadaje si tak|e dla rodzin z dziemi. Dziki poBo|eniu szlaku w pobli|u kolejki linowej i wycigu krzeseBkowego tras mo|na tak|e odpowiednio skróci.

Po wjezdzie kolejk Twinliner, pierwsz pitrow kolejk na [wiecie na Alp Trider Sattel, z tarasu panoramicznego rozciga si niezwykle malowniczy widok na szczyty w trójkcie krajów: Szwajcaria, Austria i WBochy. Szlak schodzi do Alp Trida (mo|liwo[ posiBków). Dalej szlak prowadzi lekko w gór przez obszar Alp Trida, „dzik Bak”. W krajobrazie coraz bardziej dominuj liczne odBamki skalne, które po osuniciu górskim z Bürkelkopf nadaBy imi Bce. Poni|ej Bürkelkopf i Bürkelspitzen w koDcu wida pi wspaniaBych, przejrzystych jezior, które zasilane s podziemnymi rzekami. Po okr|eniu jezior droga prowadzi z powrotem do Alp Trida. Tam droga wiedzie znowu do góry z powrotem do Alp Trider Sattel i do stacji górskiej kolejki linowej. Alternatywnie mo|na skróci odcinek wykorzystujc wycig krzeseBkowy Alp Trida – siodBo Alp Trida.

Wicej informacji na stronach internetowych graubuenden.ch.