Dlatego sBoDce niezwykle j rozpieszcza, a zimy s tu Bagodne, lecz [nie|ne. Takie warunki oczywi[cie nie pozostaj bez wpBywu na ludzi, którzy tu mieszkaj. W zwizku z tym nikogo nie dziwi, |e mieszkaDcy tego regionu wyjtkowo ciesz si |yciem. Takie nastawienie jest te| bardzo zarazliwe. Przyjedz, a od|yjesz – to obietnica, któr Karyntia realizuje z najwikszym zapaBem.

Jazda na nartach to wielka przyjemno[
RozlegBe stoki Karyntii oblegaj przede wszystkim ci narciarze, dla których najwa|niejsza jest rado[ i przyjemno[ z uprawiania sportu na Bonie natury. Dlatego Karyntia jest popularnym miejscem zimowego wypoczynku, preferowanym szczególnie przez rodziny. Na ponad 1000 kilometrach zadbanych stoków i 32 terenach narciarskich Karyntii i wschodniego Tyrolu ka|dy znajdzie co[ dla siebie: od Bagodnych rodzinnych stoków po trasy z muldami, od atrakcyjnych terenów freeride’owych po zadbany funpark.

Jeden karnet na 32 tereny narciarskie
Rado[ |ycia i go[cinno[, z jak si spotykamy w Karyntii, s bezcenne.
Natomiast o karnetach narciarskich nie mo|na tego powiedzie. Dziki super-karnetowi narciarskiemu na Karynti i wschodni Tyrol przyjemno[ z uprawiania zimowych sportów w zasadzie nie ma granic: Karnet obowizuje na 32 terenach narciarskich w Karyntii i wschodnim Tyrolu, umo|liwia przejazd 238 wycigami i kolejkami gondolowymi i zapoznanie si z wszystkimi terenami  Karyntii i wschodniego Tyrolu. Sze[ dni kosztuje jedyne 184,- euro dla osób dorosBych, dla dzieci do lat 14 od 92,- euro.

{ycz sobie PaDstwo kilka sugestii? Narciarskie rozrywki najwy|szej klasy zapewnia region Parku Narodowego Hohe Tauern, a konkretnie trzy wysoko poBo|one tereny narciarskie: Heiligenblut/Großglockner, Mölltaler Gletscher i Ankogel. Na 143 kilometrach stoków mo|na szusowa od pazdziernika a| do wiosny, a na lodowcu Mölltaler, na wysoko[ciach okoBo 3000 m, nawet przez caBy rok.

Narciarskim rajem dla wypoczywajcych rodzin jest zachowana w swej pierwotnej postaci dolina Lavanttal. Tereny narciarskie Koralpe, Klippitztörl i Weinebene harmonijnie Bcz natur z zimowymi sportami. W[ród 80 kilometrów stoków pocztkujcy i ci, którzy zaczynaj od nowa, znajd dla siebie Bagodne i Batwe stoki.

NajmBodszym i ich rodzinom optymalne warunki zapewni region Lieser-/Maltatal wraz z terenem narciarskim Innerkrems. Znajduje si tam tak|e alpejskie centrum treningowe, opanowane przez krajowe i midzynarodowe sBawy.

Villacher Skiberge zachwycaj swymi trzema terenami narciarskimi: Gerlitzen Alpe, Dreiländereck und Verditz. Nazwa „Dreiländereck“ (pogranicze trzech krajów) mówi zreszt sama za siebie: Kiedy staniemy przy krzy|u na szczycie, nasze koDczyny wska| na Austri, WBochy i SBoweni.

Bad Kleinkirchheim zaprasza do zabawy na 100 kilometrach swych szczególnie urozmaiconych i [wietnie na[nie|onych stoków. Liczne trasy, Batwe do [rednich, umo|liwiaj relaksacyjny carving.

Autostrada i [wiatBa reflektorów
Karyntia ma wiele do zaoferowania szczególnie tym narciarzom, którzy poszukuj czego[ specjalnego. Sze[ciokilometrowa prosta „narciarska autostrada” A1 na górze Katschberg, trzykilometrowy zjazd „Snowbowle” na Aineck czy trasa Franza Klammera w Bad Kleinkirchheim – nazwana imieniem najsBynniejszego przedstawiciela tego regionu. Zawrotne prdko[ci pozwala rozwin najdBu|sza czarna trasa w Alpach, poBo|ona na terenie narciarskim Goldeck, gdzie na dBugo[ci 8,5 km naprawd odwa|ni narciarze pokonuj 1600 metrów wysoko[ci.

Wyjtkowe wra|enia gwarantuje trasa Nocky Mountains, poBo|ona na Turracher Höhe, obiegajca caBy poBo|ony na wysoko[ci 2205 m pBaskowy|. Ostatni odcinek mierzcej 7,6 km trasy „Carnia” w Nassfeld-Hermagor w ka|d sobot (od 7.01 do 03.03.2012) zamienia si w o[wietlony stok i zachca najgorliwszych narciarzy do nocnych zjazdów.

Samotne [lady
W Karyntii znajd dla siebie odpowiednie miejsce tak|e osoby poszukujce zaj alternatywnych do szaleDstw na stoku. A tak|e ci, którzy po prostu nie chc tam by codziennie. Karyntia od dawna cieszy si opini raju dla skialpinistów i indywidualistów. Tak|e trasy biegowe z podwójnym [ladem i o[wietlone tory saneczkarskie zapewniaj wedBug potrzeb: odmian, spokój i niezapomniane wra|enia. A kto ma jeszcze wiksz ochot na samotno[ w[ród przyrody, mo|e si wybra na wycieczk na rakietach [nie|nych i odkry bezkresne przestrzenie karynckiego krajobrazu lub spróbowa jazdy psim zaprzgiem przez o[nie|one góry.

SBoDce i lód
Dysponujca ponad 200 jeziorami Karyntia jest tak|e rajem dla By|wiarzy, miBo[ników gry w "eisstocka" i golfa na lodzie. Szczególn atrakcj jest Weissensee, najwiksze w Europie naturalne lodowisko o powierzchni 6,5 km².
Co roku odbywa si na nim "Alternatywny holenderski turniej 11 miast", w którym startuje ponad 5000 By|wiarzy, aby spo[ród zawodników z caBego [wiata wyBoni zwycizc By|wiarskiego maratonu.

 Owiany legend jest tak|e midzynarodowy turniej golfa na lodzie, kiedy to zamarznite jezioro zamienia si pole golfowe, a zamiast „greenów” mamy „white'y”. Jeszcze wicej zabawy na lodzie zapewnia |eglowanie i surfowanie, tenis, kolarstwo górskie i oczywi[cie hokej na lodzie.

Karyncki lód gwarantuje zabaw i dreszczyk emocji nie tylko w pBaszczyznie poziomej, ale równie|, a mo|e szczególnie, w pionowej. Odwa|ni mog podczas wspinaczki na lodzie sprawdzi, gdzie le| granice ich mo|liwo[ci – a czasem nawet je przekroczy. Wyposa|eni w czekany i raki, w towarzystwie profesjonalnych przewodników, mozolnie pn si w gór po zamarznitych wodospadach i lodowych rynnach. Nie tylko na licznych naturalnych terenach wspinaczkowych, ale tak|e w posiadajcych specjalne zabezpieczenia parkach.

Miejski urlop w najcichszym okresie roku
W okresie przed[witecznym warto sobie zrobi wycieczk do miasta. Klagenfurt, Villach, Velden i Spittal an der Drau zapraszaj na swe tradycyjne jarmarki adwentowe. Warto odwiedzi tak|e „Cichy Adwent“ w Pörtschach i jego adwentow wiosk tu| nad jeziorem oraz najwy|ej w Austrii poBo|ony jarmark adwentowy na terenie narciarskim Petzen. A kto chce podczas urlopu poszuka szcz[cia, mo|e si uda do czynnego tak|e w zimie Casino Velden.

Termy, jeziora i inne
Czym byBaby zima bez sauny i ciepBych wód termalnych? Na pewno nie byBaby to zima karyncka. Tutaj termy i liczne hotelowe gabinety odnowy biologicznej i SPA zachcaj do kpieli i relaksu. Tradycyjne zabiegi wellness, takie jak sauna z jodBowym aromatem, masa|e z olejkiem z nardu lub kpiele w sianie pozwalaj równie skutecznie zapomnie o codziennych kBopotach, jak antyczna sceneria Bazni rzymskiej w Bad Kleinkirchheim.

Specjaln atrakcj stanowi dwie sztolnie lecznicze w Bad Bleiberg i pBywajca sauna na Pressegger See – zakoDczenie wizyty w saunie skokiem do zimnej wody jeziora to niezwykBe prze|ycie.

Kto jednak nie przepada za a| tak mocnymi wra|eniami, ma do swej dyspozycji ogrzewane baseny z wod z jeziora w hotelu Hochschober na Turracher Höhe i w hotelu Koller nad Millstätter See.

Karyntia mo|e da nam wszystko, czego oczekujemy od zimowego urlopu - oraz wiele innych rzeczy, których nie oczekujemy. Jak na przykBad kurs robienia skarpetek na drutach podczas urlopu w gospodarstwie agroturystycznym. Albo „chBopski lifting” – oczyszczajc i energetyzujc kpiel w [wie|ej serwatce, która wyjtkowo skutecznie wygBadza skór.

Przez |oBdek do serca
Czym jednak byBby zimowy urlop bez rozkoszy podniebienia? O tym, |e Karyntia le|y po poBudniowej stronie Alp, [wiadczy dobitnie zawarto[ karynckich garnków. Charakterystyczna dla tego regionu kuchnia alpejsko - adriatycka zachwyca przepyszn kombinacj rodzimych austriackich skBadników z lekk kuchni [ródziemnomorsk poBudniowego ssiada. Jedyna w caBym regionie alpejskim. Tak wic „ravioli" wystpuj tu jako nadziewane „Kasnudeln” (piero|ki z serem), a „Reindlinga” (karynckiej babki) nie podaje si tutaj do kawy, lecz do wielkanocnej szynki i jajek z chrzanem.