W Les 2 Alpes realizowany jest największy projekt budowlany w historii francuskiej branży narciarskiej - budowa nowej niebieskiej trasy „Jandri 1”, która kosztować ma 10 milionów euro.  Po jej ukończeniu w tym renomowanym francuskim ośrodku nawet początkujący narciarze bez trudu zjadą na nartach z lodowca do samej doliny. 

Mniej wprawni narciarze szusujący w Les 2 Alpes wracając do doliny zmuszeni są obecnie do korzystania z kolejek linowych, gdyż na stromo opadającym ku stacji narciarskiej zboczu wytyczono niemal wyłącznie czarne trasy. Brak niebieskiej trasy umożliwiającej powrót na nartach także nowym adeptom sztuki narciarskiej od dawna pojawiał się w badaniach satysfakcji klientów jako poważna wada tego ośrodka. Po czterech latach walki z biurokratycznymi przeciwnościami udało się wreszcie zdobyć zezwolenie na budowę nowej trasy dla początkujących wiodącej do samej doliny. Inwestycję, która potrwa prawie dwa lata rozpoczęto w maju.

Projekt zakłada przemodelowanie profilu zbocza poprzez odpowiednie przesunięcie 550.000 metrów sześciennych ziemi. Posadzonych zostanie 12.000 drzew (pierwsze 6.000 już we wrześniu). Według przedstawicieli ośrodka będzie to znacznie bardzie opłacalna inwestycja niż budowa kolejnej gondoli. Dzięki powstaniu nowej trasy początkujący narciarze i snowboardziści będą mogli zjechać z samego lodowca na wysokości 3600m aż do wioski leżącej około 2000m niżej.

Podczas projektowania i realizacji inwestycji przywiązuje się ogromną wagę do maksymalnego ograniczenia jej wpływu na środowisko naturalne. Przebieg trasy opracowano w taki sposób, by jak najmniej konieczne było ingerowanie w naturalne nachylenie stoku, tak by jak najbardziej zmniejszyć ewentualne szkody krajobrazowe. Ponadto ze względu na ochronę przyrody prace rozpoczęto po okresie gniazdowania cietrzewia a zasadzenie 12.000 drzew ma pomóc odtworzyć siedliska tego ptaka. 

Ze względu na zakres inwestycji i ogrom prac z nią związanych nowa trasa otwarta zostanie dopiero w grudniu 2015 r.