Covid-19: narty we Włoszech w sezonie 2021/22 – zasady i obostrzenia

Artykuły Covid-19 Covid-19: narty we Włoszech w sezonie 2021/22 – zasady i obostrzenia

W minionym sezonie we włoskich ośrodkach narciarskich nie poszusowaliśmy. Pandemia skutecznie zablokowała taką możliwość. Tym razem wydaje się, że przynajmniej osoby zaszczepione oraz ozdrowieńcy nie powinni mieć większych problemów ze zorganizowaniem wyjazdu narciarskiego we włoskie góry. Zobacz, jakie  obostrzenia epidemiczne wprowadzono we Włoszech i jak wpływają one na turystykę narciarską.

*** OSTATNIA AKTUALIZACJA: 4.02.2022 ***

Z tego artykułu dowiecie się, jakie obostrzenia wynikające z pandemii Covid-19 czekają na Was we włoskich ośrodkach narciarskich. Artykuł jest na bieżąco aktualizowany. Jednak z uwagi na dynamicznie zmieniające się wytyczne, zalecamy, aby przed samym wyjazdem sprawdzić aktualne obostrzenia i zalecenia. Znajdziecie je na oficjalnych stronach internetowych polskiego lub włoskiego rządu.

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do dnia 31 marca 2022 r. Oznacza to, że pozostają w mocy ramy prawne pozwalające na wprowadzanie ad hoc obostrzeń centralnych i lokalnych w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Nadal obowiązuje podział Włoch na strefy białą, żółtą, pomarańczową i czerwoną. O przyporządkowaniu regionu do danej strefy decyduje Minister Zdrowia na podstawie cotygodniowego monitoringu. W regionach oznaczonych kolorem białym obowiązują złagodzone przepisy epidemiczne. Nie ma tam m.in. obowiązku noszenia maseczki na świeżym powietrzu czy też nie obowiązuje godzina policyjna).

Strefy białe to obecnie: Bazylikata, ​​​Molise, Umbria. ​​​​W strefie żółtej znalazły się: Apulia, Emilia-Romania​​​, Kalabria, Kampania, Lacjum, Lombardia, Liguria, Marche​​​,​​​​​​ Prowincja Autonomiczna Bolzano-Górna Adyga, Prowincja Autonomiczna Trydentu, Sardynia, Toskania, Wenecja Euganejska. Kolorem pomarańczowym oznaczono prowincje: Abruzja, Dolina Aosty, Friuli-Wenecja Julijska, Piemont, Sycylia.

Zaostrzone zasady wjazdu

Na włoskiej liście państw ryzyka Polska znajduje się obecnie w kategorii C. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski obowiązane są do zarejestrowania swojego przyjazdu w serwisie EU Digital Passenger Locator Form. W razie problemów technicznych możliwe jest także wypełnienie oświadczenia autodichiarazione.

Aby wjechać do Włoch konieczne jest okazanie jednego z trzech dokumentów: świadectwa szczepienia (ważne 6 miesięcy), świadectwa ozdrowienia (ważne 6 miesięcy) lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego nie później niż 48 godziny przed przekroczeniem granicy albo testu molekularnego wykonanego do 72 godzin wcześniej. Nieprzedstawienie zielonego certyfikatu skutkuje koniecznością poddania się 5-dniowej autokwarantannie i niezwłocznego poinformowania o przybyciu do IT Departamentu Prewencji ośrodka służby zdrowia właściwego terytorialnie ze względu na miejsce autokwarantanny. Na zakończenie autokwarantanny należy ponadto wykonać test molekularny lub antygenowy (w formie wymazu), którego negatywny wynik stanowi przesłankę zakończenia izolacji.

W przypadku tranzytu krótszego niż 36 godzin nie ma obowiązku okazywania testu, o ile po drodze nie zatrzymamy się na nocleg.

Podróż i przemieszczanie się na terenie Włoch

W samochodzie miejsce obok kierowcy powinno zostać wolne. W pojazdach mieszczących do 9 osób w dalszych rzędach podróżować mogą maksymalnie dwie osoby a środkowe siedzenie musi być wolne. Należy zachować dystans 1 metra przy jakichkolwiek kontaktach (np. na stacji benzynowej). W przypadku podróżowania jednym pojazdem osób niezamieszkujących wspólnie konieczne jest noszenie maseczek zakrywających usta i nos. Od 6 grudnia w pociągach i lokalnych środkach komunikacji zbiorowej obowiązuje green pass.

Zasady epidemiczne obowiązujące na terenie Włoch

W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną rząd w Rzymie zdecydował się wprowadzić od 6 grudnia zaostrzone regulacje epidemiczne. Od tego dnia na terenie całych Włoch (także w strefie białej) obowiązywać będzie tzw. „super green pass” – wstęp do barów, restauracji, kin, teatrów czy siłowni będą mieli wyłącznie zaszczepieni i ozdrowieńcy. Jednocześnie wejdzie w życie obowiązek posiadania zwykłego green passu (zaszczepieni, ozdrowieńcy, osoby przetestowane), aby zameldować się w hotelu! Green pass trzeba będzie okazać również w pociągach i lokalnych środkach komunikacji publicznej. Jednocześnie jego ważność została skrócona do 6 miesięcy.

Zasłanianie ust i nosa

Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa we wszystkich przestrzeniach zamkniętych (poza prywatnymi lokalami mieszkalnymi).  Można używać maseczki każdego rodzaju, także  tkaninowe. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są dzieci do lat 6. W strefie białej maski trzeba nosić tylko w miejscach zamkniętych (w tym środkach transportu publicznego) oraz na otwartym powietrzu, gdy nie będzie można zachować dystansu społecznego. W strefie żółtej, pomarańczowej i czerwonej obowiązek zasłaniania ust i nosa istnieje zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Dystans społeczny

Należy zachowywać odległość 1 metra od osób nie mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Hotele

Działalność hotelowa jest dozwolona pod warunkiem utrzymania dystansu 1 m w przestrzeniach wspólnych. Nie dotyczy to członków rodziny i osób współdzielących pokój. Hotele zostały zobowiązane do wdrożenia stosownych protokołów bezpieczeństwa. Od 6 grudnia do 15 stycznia hotele będą dostępne wyłącznie dla zaszczepionych, ozdrowieńców i osób  przetestowanych.

Certyfikaty i testy

Obecnie okazanie unijnego certyfikatu potwierdzającego szczepienie lub przechorowanie Covid-19, czy też negatywnego wyniku testu konieczne jest nie tylko przy wjeździe do Włoch. Dokumenty te trzeba przedstawić, aby być uprawnionym do:

 • konsumpcji przy stoliku wewnątrz lokali gastronomicznych;
 • wstępu na spektakle, koncerty, pokazy oraz wydarzenia i zawody sportowe;
 • muzeów, miejsc kultury (w tym kin, sal koncertowych, teatrów etc.) i wystaw;
 • basenów, pływalni, sportu drużynowego, SPA (również na terenie obiektów wypoczynkowych/noclegowych) – wyłącznie w odniesieniu do aktywności w przestrzeniach zamkniętych;
 • targów, festiwali i wydarzeń wystawienniczych, kongresów i konferencji;
 • uzdrowisk, parków tematycznych i rozrywki;
 • centrów kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych – wyłącznie w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych i z wyłączeniem centrów przeznaczonych dla małych dzieci
 • salonów gier, zakładów bukmacherskich, sal bingo i kasyn;
 • konkursów publicznych.

Obowiązek okazania certyfikatu covidowego nie dotyczy dzieci do lat 12.

COVID-19 – Zasady obowiązujące w ośrodkach narciarskich we Włoszech

 • wprowadzono obowiązek posiadania certyfikatu covidowego lub testu, aby skorzystać z kolei linowych – nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia. Od 10 stycznia wstęp na wszystkie rodzaje kolei linowych i wyciągów będą mieli wyłącznie posiadacze „super green passu”, czyli osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy.
 • certyfikat lub test potrzebny jest także by skorzystać z konsumpcji potraw i napojów w zamkniętych pomieszczeniach barów i restauracji, gdy siedzi się przy stoliku (od 6 grudnia wstęp do restauracji tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców),
 • ograniczona została przepustowość skibusów, wyciągów i kolei linowych o 20%
 • na wyciągach narciarskich, w gondolkach, stacjach kolei linowych i innych zamkniętych budynkach istnieje obowiązek zasłanianie ust i  nosa (zalecana maska FFP2)
 • zaleca się zakup karnetów narciarskich online
 • w kolejkach do wyciągów należy zachować odstępy minimum 1 metra

Ważne zmiany prawne we Włoszech od 1 stycznia 2022

Wraz z początkiem roku we Włoszech wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa dla użytkowników ośrodków narciarskich. Od 1 stycznia na stokach obowiązkowe jest noszenie kasków przez wszystkich nieletnich, posiadanie ważnego ubezpieczenia OC oraz wprowadzono limit dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi do 1 promila dla miłośników sportów zimowych.

Obowiązek noszenia kasków narciarskich

Od 1 stycznia zmieniono zasady dotyczące stosowania kasków narciarskich. Dotąd obowiązek taki miały dzieci do 14 roku życia. Od teraz dotyczy on wszystkich osób poniżej 18 roku życia. Każdy nieletni we Włoszech musi nosić kask spełniający aktualne wytyczne UE dotyczące certyfikacji podczas jazdy na nartach, snowboardzie, uprawiania telemarku, freestylu bądź saneczkarstwa.

Obowiązkowa polisa OC na stoku

Z początkiem 2022 roku wprowadzono we Włoszech także obowiązek posiadania ważnej polisy OC, obejmującej szkody wyrządzone osobom trzecim dla wszystkich użytkowników stoków narciarskich we Włoszech. Taka polisa może być częścią polisy turystycznej, ale także oratorzy ośrodków narciarskich zostali zobowiązani do oferowania klientom ubezpieczenia OC przy zakupie skipassów.

Limit alkoholu na stoku

Uregulowano również zasady dotyczące spożywania alkoholu na włoskich stokach. Obowiązuje bezwzględny zakaz uprawiania sportów zimowych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji toksycznych. Z uwagi na to, że nie ma konkretnej specyfikacji dotyczącej limitu alkoholu, przyjmuje się, że wdrożenie prawa opiera się na podobnych warunkach do przepisów ruchu drogowego. Na włoskich drogach dopuszczalną wartością jest maksymalnie 0,5 mg alkoholu na litr krwi, co odpowiada mniej więcej stężeniu 1 promila. Przekroczenie limitu na stokach pociąga za sobą jedynie konsekwencje administracyjne, a nie karne.

Zobacz także: 

Podziel się:
Copyright © 1995-2022  Mountain News Corporation.  All rights reserved.